SRETNA PRIČA JEDNOG MEDVJEDIĆA – Mali teatar

IGRAJU: Antonija Pintarić, Katarina Šestić

REŽIJA: Igor Baksa

TEKST i DRAMATIZACIJA: Igor Baksa, Marta Cerovečki

GLAZBA: Ivan Petranović, Igor Baksa

LUTKE: Plišanimedo.hr

SCENOGRAFIJA: Nikolina Knežević Hrgović

KOREOGRAFIJA: Mia Zalukar

LIKOVNO OBLIKOVANJE: Ivana Geček

Jednog dana jedan tata jednog medu s police trgovine uze." Tako medo započinje svoj put kroz odrastanje jedne djevojčice. Put od najvećeg prijateljstva, do napuštanja i gubitka identiteta. Kako se na kraju “davno zaboravljen i paučinom prekriven” medvjedić probudio iz plišanog sna?
Zašto je bitno ne zapostavljati svoje igračke? Koje je najvažnije od najvažnijeg pravila odrastanja?
Odgovore na ova i druga bitna životna pitanja doznajte u ovom veselom i poučnom plišanom mjuziklu.

Ovaj PLIŠANI MJUZIKL potiče empatičnost, kreativnost i druge odgojne vrijednosti kod djece i njihovih roditelja.
Tema igre i važnost igre za odgojno-obrazovni proces svakog djeteta pretače se i na svijet odraslih ne samo kao najprirodnija metoda učenja, već i kao najprirodniji recept za ljudsku sreću.


Sretna je priča svoj put započela u sklopu humanitarne akcije prikupljanja plišanih igračaka 2019.
godine koju je organizirala Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. U početku je
postojala samo kao naslov akcije i recital, godinu dana nakon toga razvila se u slikovnicu, da bi konačno u produkciji Malog teatra zaživjela kao predstava za cijelu obitelj.

Dob: 3 - 9 godina

Trajanje: 40 minuta


Mali Teatar